• nyyyyy
 • bil1

 • flag
 • flag
 • 3.2
 • bil22
 • mobil1

Jord

Affaldsfraktionen jord deles i to fraktioner: Ikke forurenet jord og jord fra område-klassificerede arealer. Der skal som udgangspunkt tages prøver og laves analyser af alt jord ud over 1 m3.
Ja tak til...

Forurenet jord

JA tak til:
 • Forurenet jord fra:
  • Byggeri
  • Anlægsarbejder
  • Renoveringer m.v.
 • Vejjord
 • Jord fra område-klassificerede arealer
 • Jord fra kendteforurenede grunde (V1 og V2)
Nej tak til...

Forurenet jord

NEJ tak til:
 • Asbest, træ, plast
 • Jern og metal
 • Asfalt
 • Bygningsaffald
 • Større mængder brokker
Ja tak til...

Ikke forurenet jord

JA tak til:
 • Rent jord fra:
  • Byggeri
  • Anlægsarbejder
  • Renoveringer m.v.
 • Jord fra ikke område-klassificerede arealer
 • Jord fra ikke kortlagte ejendomme
Nej tak til...

Ikke forurenet jord

NEJ tak til:
 • Jord fra område-klassificerede arealer
 • Olie- og kemikalieforurenet jord
 • Asbest, træ, plast
 • Jern og metal
 • Asfalt
 • Bygningsaffald
 • Større mængder brokker

Hent faktaark om jord som pdf-fil her: Faktaark 62 jord

Skriv til vores konsulent

Læs mere

M. Larsen certificeringer

Læs mere

Er du vores nye medarbejder?

Læs mere

Bestil tømning online

Læs mere
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR HJÆLP?