• nyyyyy
 • bil1

 • flag
 • flag
 • bil22
 • mobil1
 • 3.2

Brændbart

Brændbart affald er den brændbare del af affaldet der er tilbage når alt andet affald er blevet kildesorteret til genanvendelse.

Ja tak til...

Brændbart

JA tak til:
 • Affald der ikke kan genbruges
 • Affald der kan brænde

Forbrændingsegnet affald er den brændbare restfraktion efter kildesortering af affaldet.

Fraktionen kan deles op i småt- og stort forbrændingsegnet affald.

Småt forbrændingsegnet må ikke være over 1 meter.

Der accepteres clips og hæfteklammer

Nej tak til...

Brændbart

NEJ tak til:
 • Elektronikaffald og lyskilder
 • Farligt affald
 • Kølemøbler
 • Gipsplader, mineraluld, brokker
 • Imprægneret træ & tagpap
 • PVC plast
 • PE plast
 • Pap og papir
 • Flasker og glas
 • Have- og parkaffald
 • Alle typer jord
 • Jern og metaller

Hent faktaark om brændbart affald som pdf-fil her: Faktaark 31 Brændbartaffald

Skriv til vores konsulent

Læs mere

M. Larsen certificeringer

Læs mere

Er du vores nye medarbejder?

Læs mere

Bestil tømning online

Læs mere
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR HJÆLP?